Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 12 d’octubre del 2016

T2: Els glúcids, sucres

Tema 2: Els glúcids
- Què estudiarem en aquesta unitat?

1. Glúcids aldehíds o cetones.
2. Monosacàrids, glúcids més simples.
3. Tipus d'enllaços entre glúcids: O-glucosídic i N-glucosídic.
4. Disacàrids= monosacàrid + monosacàrid.Tipus.
5. Polisacàrids, cadenes de sucres simples.
6. Associacions dels glúcids a altres tipus de molècules.
7. Funcions dels glúcids.

- Conceptes clau: 
glúcid, carbohidrats, grup carbonil, grup aldehíd, grup cetònic, monodacàrid, disacàrid, oligosacàrid, polisacàrid, sucres reductors, carboni asimètric, trioses, gliceraldhíd, enantiòmers o enantiomerfes, activitat òptica, dextrògira, levògira, tetroses, pentoses, hexoses, pirà, furà, levulosa, dextrosa, enllaç O-glicosídic, enllaç N-glicosídic, heteropolisacàrids, homopolisacàrids, heteròsids, peptidoglicans, proteoglucans, glucolípids, glucoproteïnes. 

- Altre material:

Si cliques aquí podràs realitzar activitats sobre els glúcids. Endavant!!!- VÍDEOS: