Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 27 de febrer del 2018

BLOC: METABOLISME


BLOC METABOLISME: temes 9, 10 i 11 del llibre de Santillana.

A- QUÈ ESTUDIAREM?
- Tema 9: Metabolisme, enzims, hormones i vitamines.
-Tema 10: Catabolisme cel.lular com a procés de degradació per obtenir energia. Catabolisme de glúcids per respiració aeròbia, anaeròbia i fermentacions. B-oxidació dels àcids grassos, catabolisme dels pròtids i eliminació del grup amino, catabolisme d'àcids nucleics per l'acció de les nucleases.
- Tema 11: Anabolisme com a via constructiva. Fotosíntesi i quimiosíntesi com a exemples d'anabolisme autòtrofs. Anabolisme heteròtrof. 

B- CONCEPTES CLAU: metabolisme, enzim, hormones, vitamines liposolubles i hidrosolubles, substrat, reacció química, Km ( constant de Michaelis-Menten), velocitat de reacció, oxidació, energia, glicòlisi, B-oxidació, catabolisme, anabolisme autòtrof i heteròtrof, fotosíntesi, quimiosíntesi, respiració aeròbia, anaeròbia i fermentació alcohòlica i làctia.

C- VÍDEOS D'INTERÈS:

divendres, 16 de febrer del 2018

ADN, portador del missatge genètic

Tema 14: ADN, portador del missatge del missatge genètic


A.- QUÈ ESTUDIAREM?
1.- Duplicació o replicació semiconservativa de l'ADN en procariotes i eucariotes.
2.- Transcripció de l'ADN a ARN missatger.
3.- Traducció de l'ADN a proteïnes. Síntesi de proteïnes.
4.- El codi genètic.
5.- Regulació de l'expressió gènica.

 
B.- VOCABULARI:  transcripció, traducció, introns, exons, codi genètic, triplet, codó, anticodó, operó, regulació gènica.

C.- VÍDEOS D'INTERÈS: