Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 24 de novembre del 2016

T4: Les proteïnes

Tema 4: Les proteïnes
A- Què estudiarem en aquesta unitat?
1- Què són? i de què estan formades? i les seves propietats.
2- Tipus d'aminoàcids que les formen.
3- Com s'uneixen entre si els aminoàcids?
4- Classifcació de les proteïnes.
5- Esructures de les proteïnes.
6- Funcions de les proteïnes.
7- Com es sintetitzen les proteïnes?


B- Conceptes clau: proteïnes, aminoàcids, enllaç peptídic, pèptid, oligopèptid, polipèptid, holoproteïnes, heteroproteïnes, grup prostètic, aminoàcids essencials, aa hidròfobs o apolars, aa sense càrrega, aa polars, comportament amfòter, efecte tampó, col.lagen, queratina, dominis estructurals, proteïnes filamentoses, protòmer, desnaturalització, renaturalització, enzims, especificitat, homeostasi.

C- Vídeos d'interès:


dimarts, 8 de novembre del 2016

T3: Els lípids

A- Què estudiarem en el tema dels lípids?

1.- La insolubilitat dels lípids en aigua.
2.- Tipus d'àcids grassos: saturats i insaturats.
3.- Característiques dels lípids simples u hololípids ( ésters= àcids+alcohol) també anomenats SAPONIFICABLES.
4.- Tipus de lípids complexos: fosfolípids i esfingolípids.Emulsió dels sabons.
5.- Característiques dels lípìds INSAPONIFICABLES.
6.- Funcions dels lípids.


B- Paraules clau: lípids, àcid gras ( saturat i insaturat( mono o poliinsaturat)), lípids saponificables, lípids insaponificables, comportament amfipàtic, hololípids, éster, esterificació, saponificació, sabó, glicerina,  acilglicèrid ( mono, di  i triacilglicèrids), fosfolípids (fosfoglicèrids), esfingolípids(fosfoesfingolípids i glucoesfingolípids), emulsió, micel.la monocapa i bicapa, prostaglandines, isoprenoides o terpens, esteroides, biocatalitzador, cofactor, lipoproteïna.

C- Material didàctic i vídeos d'interès:  

Si vols avaluar els teus coneixements sobre els lípids clica aquí!!!
<