Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 24 de novembre de 2016

T4: Les proteïnes

Tema 4: Les proteïnes
A- Què estudiarem en aquesta unitat?
1- Què són? i de què estan formades? i les seves propietats.
2- Tipus d'aminoàcids que les formen.
3- Com s'uneixen entre si els aminoàcids?
4- Classifcació de les proteïnes.
5- Esructures de les proteïnes.
6- Funcions de les proteïnes.
7- Com es sintetitzen les proteïnes?


B- Conceptes clau: proteïnes, aminoàcids, enllaç peptídic, pèptid, oligopèptid, polipèptid, holoproteïnes, heteroproteïnes, grup prostètic, aminoàcids essencials, aa hidròfobs o apolars, aa sense càrrega, aa polars, comportament amfòter, efecte tampó, col.lagen, queratina, dominis estructurals, proteïnes filamentoses, protòmer, desnaturalització, renaturalització, enzims, especificitat, homeostasi.

C- Vídeos d'interès:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada