Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 8 de novembre de 2016

T3: Els lípids

A- Què estudiarem en el tema dels lípids?

1.- La insolubilitat dels lípids en aigua.
2.- Tipus d'àcids grassos: saturats i insaturats.
3.- Característiques dels lípids simples u hololípids ( ésters= àcids+alcohol) també anomenats SAPONIFICABLES.
4.- Tipus de lípids complexos: fosfolípids i esfingolípids.Emulsió dels sabons.
5.- Característiques dels lípìds INSAPONIFICABLES.
6.- Funcions dels lípids.


B- Paraules clau: lípids, àcid gras ( saturat i insaturat( mono o poliinsaturat)), lípids saponificables, lípids insaponificables, comportament amfipàtic, hololípids, éster, esterificació, saponificació, sabó, glicerina,  acilglicèrid ( mono, di  i triacilglicèrids), fosfolípids (fosfoglicèrids), esfingolípids(fosfoesfingolípids i glucoesfingolípids), emulsió, micel.la monocapa i bicapa, prostaglandines, isoprenoides o terpens, esteroides, biocatalitzador, cofactor, lipoproteïna.

C- Material didàctic i vídeos d'interès:  

Si vols avaluar els teus coneixements sobre els lípids clica aquí!!!
<

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada