Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 8 de maig del 2018

Microbiologia-Microorganismes

- Preguntes de MICROBIOLOGIA i BIOTECNOLOGIA de les PAU:

1- Els microorganismes:
a. Defineix el concepte de microorganisme. Fes un llistat dels diferents grups.
b. Esmenta almenys 3 microorganismes patògens que conegui, explicant breument la malaltia que causa cadascun d'ells.
c. En el segle XIX , el Dr. Ignaz Semmelweis, comparava les febres post-part en dos hospitals i descobrí que en un d'ells les parteres eren ateses per cirurgians , que havien realitzat autòpsies abans, i el 10% morien, mentre que en l'altre, que eren ateses per comares només morien el 4%. 
-Raona amb una explicació científica les diferències de mortalitat entre els dos hospitals.
-Quina recomanació donaries per disminuir el percentatge de morts en el primer hospital?
2- BIOTECNOLOGIA:
a. Justifiqueu la importància dels microorganismes en els processos industrials. Indicau en quines activitats industrials són emprats els microorganismes i explicau-ne un cas concret.

-  Vídeos Microbiologia:


dilluns, 16 d’abril del 2018

Fotorespiració

- FOTORESPIRACIÓ

- La fotorespiració és un procés que es produeix quan la planta tanca els estomes per evitar perdre aigua durant l'estiu. Si cliques dalt la paraula trobaràs la definició detallada.

- El que és molt important, és que aquest procés redueix fins a un 50% el rendiment fotosintètic.
- Les plantes C4 estan adaptades als climes càlids i poden realitzar la fotosíntesi sense cap problema per la ruta de Hatch-slack.


dijous, 8 de març del 2018

dimarts, 27 de febrer del 2018

BLOC: METABOLISME


BLOC METABOLISME: temes 9, 10 i 11 del llibre de Santillana.

A- QUÈ ESTUDIAREM?
- Tema 9: Metabolisme, enzims, hormones i vitamines.
-Tema 10: Catabolisme cel.lular com a procés de degradació per obtenir energia. Catabolisme de glúcids per respiració aeròbia, anaeròbia i fermentacions. B-oxidació dels àcids grassos, catabolisme dels pròtids i eliminació del grup amino, catabolisme d'àcids nucleics per l'acció de les nucleases.
- Tema 11: Anabolisme com a via constructiva. Fotosíntesi i quimiosíntesi com a exemples d'anabolisme autòtrofs. Anabolisme heteròtrof. 

B- CONCEPTES CLAU: metabolisme, enzim, hormones, vitamines liposolubles i hidrosolubles, substrat, reacció química, Km ( constant de Michaelis-Menten), velocitat de reacció, oxidació, energia, glicòlisi, B-oxidació, catabolisme, anabolisme autòtrof i heteròtrof, fotosíntesi, quimiosíntesi, respiració aeròbia, anaeròbia i fermentació alcohòlica i làctia.

C- VÍDEOS D'INTERÈS:

divendres, 16 de febrer del 2018

ADN, portador del missatge genètic

Tema 14: ADN, portador del missatge del missatge genètic


A.- QUÈ ESTUDIAREM?
1.- Duplicació o replicació semiconservativa de l'ADN en procariotes i eucariotes.
2.- Transcripció de l'ADN a ARN missatger.
3.- Traducció de l'ADN a proteïnes. Síntesi de proteïnes.
4.- El codi genètic.
5.- Regulació de l'expressió gènica.

 
B.- VOCABULARI:  transcripció, traducció, introns, exons, codi genètic, triplet, codó, anticodó, operó, regulació gènica.

C.- VÍDEOS D'INTERÈS: