Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 8 de maig del 2018

Microbiologia-Microorganismes

- Preguntes de MICROBIOLOGIA i BIOTECNOLOGIA de les PAU:

1- Els microorganismes:
a. Defineix el concepte de microorganisme. Fes un llistat dels diferents grups.
b. Esmenta almenys 3 microorganismes patògens que conegui, explicant breument la malaltia que causa cadascun d'ells.
c. En el segle XIX , el Dr. Ignaz Semmelweis, comparava les febres post-part en dos hospitals i descobrí que en un d'ells les parteres eren ateses per cirurgians , que havien realitzat autòpsies abans, i el 10% morien, mentre que en l'altre, que eren ateses per comares només morien el 4%. 
-Raona amb una explicació científica les diferències de mortalitat entre els dos hospitals.
-Quina recomanació donaries per disminuir el percentatge de morts en el primer hospital?
2- BIOTECNOLOGIA:
a. Justifiqueu la importància dels microorganismes en els processos industrials. Indicau en quines activitats industrials són emprats els microorganismes i explicau-ne un cas concret.

-  Vídeos Microbiologia:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada