Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 30 de maig del 2017

Repàs de conceptes de biotecnologiaMètode didesoxi  I (Estudi del genoma)

Mètode didesoxi II

Mètode didesoxi III
PCR (Amplificació de la doble cadena d'ADN)


Tècnica de l'ADN complementari per a l'obtenció de gens eucariotes (sense introns) per a transgènics

Inserció d'ADN passatger en un plasmidi bacterià amb ECO-RI (producció insulina)FARMÀCIA

Plasmidi Ti d'Agrobacterium tumefaciens com vector de gens per obtenir PLANTES TRANSGÈNIQUESVaques transgèniques productores de llet amb el precursor de la insulina

Obtenció de vacunes amb proteïnes recombinants (ADN del virus hepatitis B- RENT)

* Recordau també l'obtenció de peixos trasngènics!!
dissabte, 13 de maig del 2017

REPÀS GENERAL

Per tal d'anar repassant tots els continguts de cara a la selectivitat i per a l'examen global de l'assignatura, aquí teniu l'enllaç a la pàgina de la UIB (clica a sobre) on podreu trobar diferents models d'examen de cada curs acadèmic, així com els criteris d'avaluació. 

Tot i així, intentarem dedicar-hi temps a classe per anar resolent dubtes i/o repassar conceptes!


* A continuació us adjunt els acords presos per a l'examen de biologia (juny/setembre) de selectivitat  (2017)

Acords de l'acta de la reunió de biologia (20 de març del 2017)
1. S’acorda que el model d’examen de l’assignatura Biologia que es prepararà per a les proves de les convocatòries de juny i setembre de 2017 a la UIB tindrà les mateixes característiques que el d’aquest curs, és a dir: 
a) Es presentarà un sol model d’examen
 b) L’examen inclourà dues opcions amb cinc preguntes cadascuna (en comptes de les sis d’anys anteriors)
c) Les qüestions incidiran sobre els aspectes següents: (1) bioelements i principis immediats; (2) la cèl·lula; (3) fisiologia cel·lular; (4) genètica (molecular i mendeliana); (5) microorganismes, biotecnologia i immunologia
d) Totes les preguntes tindran un primer apartat amb un caràcter més general (definicions, descripcions generals de processos); les preguntes podran contenir subapartats amb preguntes de relació, plantejament d’hipòtesis o interpretació de fotografies o gràfiques de dades, del tipus que prepara el Seminari. Els aspectes formals i ortogràfics es valoraran dins cadascuna de les preguntes.


Ànims, que ja queda menys, ja estam a l'sprint final!!!


dissabte, 6 de maig del 2017

Bloc. Els microorganismes

Bloc immunologia

- QUÈ ESTUDIAREM?
1. Defenses de l'organisme. Immunitat. Antígens.
2. Barreres defensives i resposta inflamatòria. Macròfags.
3. Òrgans i teixits limfoides. Immunitat cel·lular i humar i cèl·lules implicades: limfòcits B i T.
4. Estructura i funció dels anticossos (Ig). Reaccions antigen-anticòs.
5. Resposta immunitària primària i secundària.
6. Immunització passiva i activa. Seroterapia i vacunes.
7. Anomalies dels sistema immunitari: autoimmunitat, hipersensibilitat i immunideficiència.
8. Paper dels sistema immunitari en el rebuig dels trasplantaments i en el càncer.


- PARAULES CLAU: