Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 13 de maig de 2017

REPÀS GENERAL

Per tal d'anar repassant tots els continguts de cara a la selectivitat i per a l'examen global de l'assignatura, aquí teniu l'enllaç a la pàgina de la UIB (clica a sobre) on podreu trobar diferents models d'examen de cada curs acadèmic, així com els criteris d'avaluació. 

Tot i així, intentarem dedicar-hi temps a classe per anar resolent dubtes i/o repassar conceptes!


* A continuació us adjunt els acords presos per a l'examen de biologia (juny/setembre) de selectivitat  (2017)

Acords de l'acta de la reunió de biologia (20 de març del 2017)
1. S’acorda que el model d’examen de l’assignatura Biologia que es prepararà per a les proves de les convocatòries de juny i setembre de 2017 a la UIB tindrà les mateixes característiques que el d’aquest curs, és a dir: 
a) Es presentarà un sol model d’examen
 b) L’examen inclourà dues opcions amb cinc preguntes cadascuna (en comptes de les sis d’anys anteriors)
c) Les qüestions incidiran sobre els aspectes següents: (1) bioelements i principis immediats; (2) la cèl·lula; (3) fisiologia cel·lular; (4) genètica (molecular i mendeliana); (5) microorganismes, biotecnologia i immunologia
d) Totes les preguntes tindran un primer apartat amb un caràcter més general (definicions, descripcions generals de processos); les preguntes podran contenir subapartats amb preguntes de relació, plantejament d’hipòtesis o interpretació de fotografies o gràfiques de dades, del tipus que prepara el Seminari. Els aspectes formals i ortogràfics es valoraran dins cadascuna de les preguntes.


Ànims, que ja queda menys, ja estam a l'sprint final!!!


1 comentari: