Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 21 de setembre de 2016

T1: Els bioelements, l‘aigua i les sals minerals

- En aquest tema treballarem els punts següents:
1- Els àtoms, molècules i enllaços químics.  Tipus i característiques.
2- Els BIOELEMENTS que formen els éssers vius. Classificació, propietats i funcions.
3- BIOMOLÈCULES o principis immediats ( inorgànics i orgànics) que constitueixen la matéria viva.
4- L‘aigua, biomolècula inorgànica imprescindible per a la vida. Propietats i funcions.
5- Sals minerals, precipitades o dissoltes. Característiques, propietats i funcions.

-Conceptes clau: matèria viva, matèria orgànica, substància simple, substància composta, enllaç iònic, enllaç covalent ( polar i apolar), anió, catió, enllaç d‘hidrogen, forces de Van der Waals, element químic, biolement primari, secundari i oligoelements,principis immediats, dissolucions tampó, osmosi, difusió, pressió osmòtica, pH i electroforesi

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada