Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 26 de gener de 2017

Bloc de la cèl.lula


 A-Què hem d'estudiar en aquest bloc?
Primera part: cèl.lula i embolcalls


1- Postulats de la teoria cel.lular i els seus pares: T. Schwann, M. Schleiden i R. Virchow.
2- Models d'organització cel.lular . procariota i eucariota. Ja vist, teniu fitxa amb taula resum de les seves característiques.
3- Membrana plasmàtica: estructura, composició, característiques i funcions. Important!!
4- Tipus de transport a través de la membrana plasmàtica: passiu ( difusió simple i facilitada) i actiu amb gast d'enegia i en contra de gradient. Endocitosi ( pinocitosi i la fagocitosi) i l'exocitosi. Important!!
5- Tipus d'unions de la membrana: adhesions mecàniques ( desmosomes), unions estretes, unions tipus GAP amb proteïnes transmembrana i PLASMODESMES que són canals de connexió.
6- Altres embolcalls i cobertes cel.lulars: matriu cel.lular ( cèl.lula animal), paret cel.lular de les plantes  (làmina mitjana, paret primària, paret secundària) paret cel.lular dels fongs, paret cel.lular de les moneres. Característiques i funció de cadascuna. Important!!

Segona part: orgànuls cel.lulars

1- Hialoplasma i citoesquelet ( xarxa de filaments proteícs: filaments intermedis, microfilaments i microtúbuls). Important.
2- Estructures formades per microtúbuls : els centrosomes (centríols), cilis i flagels. Funció de cadacún.
3- Orgànuls: sense membrana: centríols, ribosomes. Orgànuls amb membrana simple: REl i REr, aparell de Golgi, lisosomes, peroxisomes, glioxisomes, vacúols. Orgànuls amb doble membrana: cloroplasts i mitocondris. Més les inclusions citoplasmàtiques. 
Això vos ho estudiau pes vostre compte i amb la fitxa amb la taula resum dels orgànuls que pertanyen o cèl.lula animal o vegetal. Important!!

Tercera part: Cicle cel.lular

1- Cicle cel.lular: definició, fases i subfases i activitats que es donen en cadascuna d'elles. Conèixer cèl.lules que NO es divideixen. Conèixer el terme APOPTOSI ( MORT CEL.LULAR). Important!!!
2- Tipus de divisió del nucli: mitosi i meiosi. Diferenciar entre MITOSI i MEIOSI i conèixer el seu significat biològic. Important!!

B- VÍDEOS D'INERÈS:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada